VIOT 2021 wordt VIOT 2022

Het VIOT-team heeft beslist om het VIOT-Gent-2021-congres een jaartje uit te stellen en het congres te laten plaatsvinden van 19 tot 21 januari 2022.

We hebben er lang over nagedacht, maar uiteindelijk gaven de aanhoudende onzekerheid over het verdere verloop van de coronacrisis, de sterk gereduceerde capaciteit van de zalen op onze congreslocatie en de social distancing-maatregelen de doorslag. We willen een volwaardig congres organiseren in Gent waar we zonder angst en in een ongedwongen sfeer kunnen netwerken, bijpraten en ideeën uitwisselen. Om die reden leek een online variant geen wenselijk alternatief. We gaan ervan uit dat een volwaardig congres in januari 2022 opnieuw mogelijk zal zijn, of dat we tegen die tijd op zijn minst al een efficiënt draaiboek hebben om dit binnen het ‘nieuwe normaal’ te kunnen organiseren

WAT BETEKENT DIT UITSTEL VOOR ALLE INGEDIENDE ABSTRACTS?

  • Indien je huidige abstract geaccepteerd is, betekent dat meteen ook een acceptatie voor VIOT-Gent-2022. Je zal in het voorjaar van 2021 wel nog de kans krijgen om je abstract te updaten.
  • Als je (grote) inhoudelijke wijzigingen in je abstract wil aanbrengen, trek je het ingediende abstract het best terug door ons een mailtje te sturen: we gaan de call in het voorjaar van 2021 opnieuw open zetten en je kan dan een nieuw abstract indienen.
  • Bekijk het nieuwe tijdpad op de aangepaste Call for Papers

TAALBEHEERSING MAAKT HET VERSCHIL

Op 19, 20 en 21 januari 2022 organiseert de onderzoeksgroep MULTIPLES van de Universiteit Gent het vijftiende taalbeheersingscongres van de Vereniging Interuniversitair Overleg Taalbeheersing (VIOT). Het thema voor dit congres blijft ongewijzigd:  “Taalbeheersing maakt het verschil”.

VIOT 2022 focust op diversiteit in taal, tekst en communicatie. Daarbij kan je denken aan:

  • de effecten van stijlkeuzes,
  • het waarom van formuleerstrategieën en van argumentatievarianten,
  • de impact van uiteenlopende culturele achtergronden,
  • het toenemende belang van meertaligheid,
  • de soft skills die mee bepalen of wat we zeggen en schrijven, al dan niet succesvol is.

VIOT 2022 biedt een forum voor een mix aan invalshoeken, zowel qua methode als op het vlak van theorie. De conferentie is nadrukkelijk interdisciplinair en gaat op zoek naar wat nu anders is dan toen, én wat binnenkort anders zal zijn dan nu. Er is plaats voor een breed spectrum aan professionele settings: van media en onderwijs tot gezondheidszorg en justitie.

Ook welkom zijn abstracts over gangbare VIOT-thema’s, zoals begrijpelijke taal, institutionele interactie, taal en overtuiging, argumentatie en retorica.